Work Shop 12 Senses

December 1, 2019

วันนี้ทางโรงเรียนได้ จัด Work Shop 12 Senses ซึ่งเป็น องค์ความรู้ของชีวิต ที่ลงลึกในระดับจิตวิญญาณ นำกระบวนการโดย ครูณา อังคณา มาศรังสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและครอบครัว

ทางผู้บริหารของโรงเรียนให้ความสนใจกับศาสตร์นี้มาก นอกจากจะศึกษาด้วยตัวเองและจัดอบรมพนักงานแล้ว ก็มีความคิดว่า ถ้าผู้ปกครองได้รู้จักกับองค์ความรู้นี้ จะยิ่งช่วยสร้างครอบครัวแห่งความเข้าใจ และสร้างเด็กที่มีความสุขเพิ่มขึ้นบนโลกใบนี้

ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมมือกันที่น่าประทับใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองที่เน้นสร้างเด็กที่มีความสุขจากข้างใน โดยไม่ถูกจำกัดเสรีภาพ ดำเนินไปอย่างถูกต้อง มั่นคง และนี่คือวิถีที่ทางโรงเรียนเน้นและให้ความสำคัญมาตลอด